Privacyverklaring


Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

OVER ONS

Stichting Munsterkerk 800,

E-mail: munsterkerk800@ziggo.nl en/of info@munsterkerk800.nl
Abdijhof 2, 6041 HG Roermond

Contactgegevens secretariaat
Voor vragen en correspondentie over eventuele subsidies, donaties en mogelijke legaten – zonder winstoogmerk- is het secretariaat bereikbaar via e-mail: munsterkerk800@ziggo.nl
Bankrekening nummer: NL59RABO0328390941
KvK-nummer: 70917248
RSIN: 858510248

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Munsterkerk 800 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u contact onderhoudt met Munsterkerk 800. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: verwerken:
•  Bedrijfsnaam
•  Voor- achternaam
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres

WAAROM MUNSTERKERK 800 GEGEVENS NODIG HEEFT

Munsterkerk 800 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Munsterkerk 800 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten afspraken, overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MUNSTERKERK 800 GEGEVENS BEWAART

Munsterkerk 800 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan het eerste kwartaal van 2021 (na het jubileumjaar 2020) bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Munsterkerk 800 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar munsterkerk800@ziggo.nl Er volgt zo snel mogelijk een reactie, maar binnen vier weken.

BEVEILIGEN

Munsterkerk 800 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Munsterkerk 800 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Munsterkerk 800 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Munsterkerk 800 op via munsterkerk800@ziggo.nl

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl