Viering Maria Tenhemelopneming online te volgen 
Mis Munsterkerk volgeboekt


Iedere 15 augustus wordt in onze Munsterkerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming plechtig en uitbundig gevierd. Zou dit jaar nog zin hebben, hebben wij daar behoeft aan? Het antwoord is een volle ja! Toen het comité MK800 het initiatief nam om dit feest niet zomaar voorbij te laten gaan, was het voor mij een grote opluchting en een sterke bemoediging.

Wat vieren wij? Maria, de moeder van Jezus, aan wie de Munsterkerk gewijd is, werd aan het einde van haar levensloop opgenomen in de hemel. Wij weten als gelovigen dat ons eeuwig leven werd beloofd. Het klinkt zo ouderwets… voor wie de liefde van God ervaren heeft is het echter geen vage belofte maar een concrete onderpand van het bestaan. Na ons dood, aan het einde van de tijd, zullen wij verrijzen!

Dit feest is de bekroning van alle Mariafeesten en het is op een speciale manier “ons” feest. Ook ons leven, onze ziel en ons lichaam, zullen herschapen worden in het licht. In de laatste maanden werden wij zwaar beproefd. Onze ouderen zaten als het ware op slot, onze kinderen konden niet met elkaar spelen, onze ziekenhuizen onder druk gezet… Al wat wij ondergaan hebben en alles wat wij nog niet begrijpen zullen een plaats vinden als wij hen in het perspectief van ons ultieme doel plaatsen. Daarom vieren wij komende 15 augustus het feest van Maria: om onze blik ook nu – en juist nu – naar de hemel te richten, in een kerk die al acht eeuwen lang de mensen ontvangt in hun zoektocht naar zingeving, vertroosting en ontmoeting met God. Maria schenkt ons hoop, haar bestemming is onze bestemming.

Onze Munsterkerk is al “volgeboekt”. Als u graag met ons mee wil vieren kunt u zich verbinden om 18 uur met de streaming via de website: roermondparochiecluster.nl

Kapelaan Marco Figliola

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl