Kenners voormalige Overkwartier Gelre gezocht


Onder de titel Verhaal van Gelderland werkt een team van auteurs en redactieleden de komende jaren aan een overzicht van de Gelderse geschiedenis – vanaf de prehistorie tot nu. In de zomer van 2019 vond de start plaats van dit project. Naar verwachting zal het werk in 2022 gereed zijn.

De auteurs en redactieleden van het boek zoeken de komende jaren samenwerking met lokale en regionale deskundigen, zowel in de huidige provincie Gelderland als in het voormalige Overkwartier. Het Verhaal van Gelderland zal bestaan uit vier delen. Het eerste deel behandelt de tijd vóór Gelderland ontstond: de prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Het tweede deel gaat over het graafschap en hertogdom Gelre. Deel drie behandelt Gelre als onderdeel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. En deel vier ten slotte gaat over Gelderland als provincie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Alle vier de delen zullen ruim worden voorzien van afbeeldingen en kaartmateriaal. Het boek wordt uitgegeven bij Vantilt in Nijmegen.

Overkwartier Roermond

In het Verhaal van Gelderland, en met name in de delen twee en drie, zal de nodige aandacht worden besteed aan de geschiedenis van het voormalige Overkwartier. Dit gebied, dat tegenwoordig Noord- en Midden Limburg en het noordwestelijk deel van Noordrijn-Westfalen beslaat, maakte van de elfde eeuw tot ver in de zestiende eeuw deel uit van Gelderland. Het Overkwartier of Kwartier van Roermond en de drie Nederkwartieren (de Kwartieren van Nijmegen, Arnhem en Zutphen) vormden samen het hertogdom Gelre. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het Overkwartier gescheiden van de Nederkwartieren, maar ook daarna bleef het nog lang de naam (Opper-)Gelre dragen.

Samenwerking gezocht 

Het projectteam van het Verhaal van Gelderland, onder leiding van hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven, zoekt bij het maken van het boek samenwerking met kenners van de lokale en regionale geschiedenis, zowel in het huidige Gelderland als in het vroegere Overkwartier.
Musea, leden van historische verenigingen en belangstellende inwoners kunnen tips aanleveren voor bijzondere verhalen, voorwerpen of plekken die in het Verhaal van Gelderland niet mogen ontbreken. In Gelderland hebben al meer dan honderd erfgoedorganisaties hun steun toegezegd. In het Overkwartier komt het projectteam graag nog in contact met mogelijke samenwerkingspartners. Belangstellenden kunnen zich melden via info@erfgoedgelderland.nl.

Informatiebijeenkomst

Op zaterdag 8 februari 2020 wordt in Roermond een informatiebijeenkomst georganiseerd over het Verhaal van Gelderland. Wilt u daarbij zijn? Laat het weten via info@erfgoedgelderland.nl.
Voor meer informatie over het boekproject Verhaal van Gelderland kunt u contact opnemen met projectleider prof.dr. Dolly Verhoeven: d.verhoeven@let.ru.nl of 06-51317020. Voor informatie over overige onderdelen van het Verhaal van Gelderland neemt u contact op met Liesbeth Tonckens: l.tonckens@erfgoedgelderland.nl

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl