Bevrijdingsmis Munsterkerk


Zondag 1 maart om 10.00 uur is in de Munsterkerk een plechtige eucharistieviering uit dankbaarheid bij gelegenheid 75 jaar bevrijding. Hoofdcelebrant is bisschop Mgr. Harry Smeets.
Sinds september vorig jaar wordt overal in Limburg stilgestaan bij het feit dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Op zondag 1 maart is het precies 75 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd. Enkele dagen later waren ook de laatste dorpen in Noord- en Midden-Limburg – en daarmee heel Limburg – eindelijk vrij.

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl