Annulering bedevaart Bourgogne


Zoals velen hebben we de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op de voet gevolgd. Nu de situatie ook in Frankrijk steeds verder verslechtert, hebben we besloten om onze verantwoordelijkheid te nemen en de bedevaart naar Bourgogne van 25 april tot en met 2 mei 2020 te annuleren. Deze beslissing was niet gemakkelijk; er is samen met het pastoraal team van de jubilerende Munsterkerk niet alleen tijd en moeite in de voorbereidingen voor deze reis gestoken, maar we wilden u vooral ook een mooie bedevaart bezorgen.
Vanuit de parochie is de intentie uitgesproken om te kijken naar een andere week om alsnog op reis te gaan, maar daarvoor zijn nog geen concrete data te noemen. We hopen van harte dat u de volgende keer weer mee wilt gaan.

Inschrijvers worden vanaf volgende week geïnformeerd over de financiële afhandeling van deze reis.

We hopen dat het u goed blijft gaan en dat u gezond zult blijven!

Nadere informatie: Chantal Piters, reiscoördinator Huis voor de Pelgrim

T: +31 (0)43 – 3215715, M: +31 (0)6 – 40090338

c.piters@huisvoordepelgrim.nl

www.huisvoordepelgrim.nl

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl