Adieu Rob Merkx


Met pijn in het hart vernam het bestuur van Stichting Munsterkerk 800 dat ons toegewijde comitélid Mgr. Rob Merkx onze organisatie gaat verlaten, vanwege zijn benoeming tot deken van Sittard en pastoor van het parochiecluster Sittard-centrum. De benoeming van Rob Merkx is zondag jl. in de betreffende parochies bekend gemaakt. Wij betreuren het vertrek van onze deken zeer, maar wensen hem uiteraard veel succes en geluk toe bij zijn Sittardse parochianen.

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl