Activiteiten opgeschort


Als gevolg van de nieuwe, aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn alle bijeenkomsten, concerten (binnen en buiten) en andere vieringen in het kader van Munsterkerk 800 tot 1 juni komen te vervallen. Ook voor de periode daarna volgen wij de actuele ontwikkelingen en de richtlijnen van de landelijke overheid en de gemeente Roermond.
Wij hopen zeer dat u de aangescherpte richtlijnen van onze bestuurders nauwgezet volgt en wensen u veel sterkte toe en een goede gezondheid. Wees behoedzaam en let een beetje op elkaar. 
Een kaarsje opsteken in het portaal van de Munsterkerk kan elke dag.

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl