Ankers jubileum: religie, cultuur en maatschappij


De jubileumviering staat in het teken van het verhaal dat ook na 800 jaar verder gaat. Er is een driedeling aan te geven. Op de eerste plaats de verdieping van de kennis over de geschiedenis van de Munsterabdij en de bewustwording van haar belang op religieus, cultureel, maatschappelijk gebied. Op de tweede plaats de groei in saamhorigheid en voor bewoners van Roermond vanuit een historische identiteit een impuls geven aan geestelijke en materiële beleving, ook voor het nageslacht. Op de derde plaats het geven van een impuls aan de nationale en internationale bekendheid van Roermond als religieus, cultureel en economisch centrum. Onlosmakelijk verbonden met deze driedeling is het waarborgen van gebouw en parochie voor de toekomst.

DOELGROEPEN

De doelgroepen zijn heel divers. Uiteraard krijgt de Roermondse bevolking de eerste aandacht, die zich verder uitstrekt tot Limburg, Nederland en het Euregiogebied. Behalve voor de eigen parochianen gaat de aandacht uit naar kerkbetrokkenen van elders en naar hen die op zoek zijn naar de wortels van de katholieke traditie om hun eigen spiritualiteit te verdiepen. Speciale doelgroepen zijn jeugd en jongeren, mensen die niet bekend zijn met de ontstaansgeschiedenis van de stad uit het vroegere Graafschap Gelre, gelovigen met een andere religie, historisch en religieus geïnteresseerden en mensen en bezoekers van de stad.

 

UITDAGINGEN

Het is een uitdaging om een breed publiek kennis te laten maken met de geestelijke en culturele tradities van het katholiek geloof en de actualiteit daarvan voor de moderne mens en samenleving. Verder: een brug te slaan tussen kerk en wereld. Ook is het een uitdaging om het historisch profiel van Roermond recht te doen als centrum van bestuur, recht, handel en geestelijk leven. Het onderzoek naar de specifieke historie van de Munsterkerk biedt een kans om de stad in Europa meer in de belangstelling te krijgen. Verder is het een uitdaging het aanzien van de kerk te verbeteren en het gemeenschapsbewustzijn te vergroten door synergie tussen verenigingen en organisaties.

 

DRIELEDIGE TAAK

Hoewel het parochiebestuur opdrachtgever en initiatiefnemer is, fungeert het jubileumcomité zelfstandig, in nauwe verbondenheid en afstemming met het parochiebestuur. Het jubileumcomité heeft een rechtspersoon in de vorm van een stichting. De stichting heeft een drieledig taak: coördineren, stimuleren en informeren.
De stichting zal in beperkte mate zelf taken uitvoeren en vooral partners ertoe bewegen om hun reguliere activiteiten in 2020 in het teken te stellen van het jubileum. Het is toe te juichen als derden bijzondere activiteiten ter hand willen nemen. Het stichtingsbestuur zal de initiatiefnemers graag ondersteunen met kennis, informatie en bij het aanvragen van (financiële) middelen.

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl