Organist


Van het bespelen van het Franssen-orgel in de Munsterkerk bestaan opnamen van Jean Pierre Steijvers. Bekijk hier het filmpje en beluister zijn spel. In 2007 ontving hij de Kiwanis Cultuurprijs als blijk van waardering voor het uitdragen van het orgel en orgelcultuur in binnen- en buitenland, met name in Rusland. Op de foto staat hij met Philippe Lefebvre, organist van de Notre Dame in Parijs. Deze Franse organist was eerder te gast op het orgelfestival in Roermond. Roermond heeft altijd goede organisten voortgebracht die hun naam ook hebben verbonden aan de Munsterkerk. Als vaste organist speelden of spelen in de Munsterkerk:
Herman Luyten 1822-1875*
Jos Luyten 1875-1921*
Nico Zeyen 1921-1971*
Henri Zeyen 1971-1980*
Jos Pallandt 1980-1999*
Aldert Winkelman 1999-2000*
Gerard Sars 2000-2006*
Harry Philipse 2007-
(*deze organisten waren tegelijkertijd als zodanig verbonden aan de kathedraal) ORGELS Onze stad Roermond heeft een lange traditie ten aanzien van orgels. Omstreeks 1499 is sprake van een Meister Johan Orgelmecker  de Ruremunde. Of  hij ook  een orgel bouwde voor de  Roermondse parochiekerk is niet bekend.  Pas in 1604 is sprake van een orgel in de parochiekerk, de huidige  Kathedraal. In 1620 wordt hier een nieuw orgel geplaatst. Vanaf ongeveer 1700 vroeg dit echter zoveel onderhoud (de geschiedenis herhaalde zich in onze dagen) dat in 1750 een nieuw orgel gebouwd werd door de bekende Luikse orgelbouwer Jean Baptist le Picard. Bij  de grote brand van 1892 is dit orgel verloren gegaan. Maar al vier jaren later wordt een nieuw orgel van de Gebroeders Franssen uit Roermond in gebruik genomen. Dit orgel doet dienst tot de verwoesting in februari 1945, waarna in 1957 een nieuw, voor die tijd modern,  electro-pneumatisch orgel van de Fa. Verschueren uit Heythuysen geplaatst wordt. In de jaren 2017-2018 wordt dit orgel volledig gerestaureerd en omgebouwd. Het is niet bekend of de Munsterkerk als abdijkerk al een orgel had, voordat het klooster in de Franse tijd gesupprimeerd en de abdijkerk gesloten werd. Toen echter in 1803 het gebouw weer beschikbaar kwam voor de openbare Eredienst, werd uitgezien naar een orgel. Omdat ook het klooster van de Minderbroeders gesloten was, werd het uit 1740 stammende orgel van de Minderbroederskerk daar dus niet meer gebruikt. Het werd omstreeks 1820 overgebracht naar de Munsterkerk, waar het dienst deed tot 1890. In dat jaar schonk een der parochianen een nieuw orgel aan de Munsterkerk. Het oude orgel uit de Munster-/Minderbroederskerk werd overgebracht naar de Oosterkerk in Utrecht waar het tot de dag van vandaag dienst doet. Het nieuwe orgel in de Munsterkerk werd gebouwd door de Roermondse orgelbouwers Gebr. Franssen. In 1947 werd het uit de orgelkas gehaald en verplaatst naar de westbouw. Tevens werd het omgebouwd en uitgebreid tot een drieklaviers sleepladenorgel met een electrische tractie. In de eerste jaren van de 21e eeuw werd het orgel volledig gerestaureerd en terug gebracht in de oorspronkelijke staat. Ook hervond het zijn oude opstelling in de kerk, nadat het teruggeplaatst was in de bewaard gebleven orgelombouw. Van het bespelen van het Franssen-orgel in de Munsterkerk bestaan opnamen van Jean Pierre Steijvers.

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl