MK800 en Televisie


Nu de benoeming van Harrie Smeets tot bisschop van Roermond bekend is geworden, zal de televisieuitzending van het Geloofsgesprek met Herman Kaiser Рvoorzien op 21 oktober (NPO2) Рworden opgeschoven naar een nader te bepalen datum. Herman Kaiser, die ook aan het woord komt als voorzitter van het provinciale Comit̩ 75 Jaar Bevrijding heeft er alle begrip voor dat de nieuwe bisschop nu even voorrang krijgt.

Voor meer informatie: info@munsterkerk800.nl